29 Mai 31Mai VIII CONGRÉS NACIONAL DE RADIÒLEGS DE CATALUNYA El futur del diagnòstic per la image: Intel·ligència artificial i humanització