18 Oct Imatge en el pacient politraumàtic

08 Nov 10Nov Curs Avançat d'Image per RM Múscul-esquelètica CURS ESRMRB

25 Nov 30Nov CONGRÉS RSNA 2018

13 Des Radiologia Simple