18 Maig 2021


Suport a Societat de Radiologia de la Comunitat Valenciana vers model de Radiologia Integral per garantir màxima qualitat al diagnòstic i tractament guiat per la imatge

Donats els darrers esdeveniments on la Societat de Radiologia de la Comunitat Valenciana ha expressat el paper de la radiologia integral com a gran valor de la nostra professió, des de la Junta de Radiolegs de Catalunya considerem essencial recolçar aquest model de "radiologia integral".

Aquesta atenció està pensada per donar la màxima qualitat en la assistència sanitària a nivell del diagnòstic i del tractament guiat per la imatge als pacients.

A més, el model de "radiologia integral" es la garantia per aconseguir una  formació correcta dels metges residents de Radiologia i per assolir un desenvolupament professional continu dels facultatius, basats en la malaltia i el coneixement clínic-radiològic, més enllà del purament vinculat a una única tècnica radiològica.

La "radiologia integral"  compren tot el procés assistencial on participa la imatge mèdica radiològica, des de la validació de les peticions, l'adequació de la demanda, la programació de les proves, la realització dels informes, el postproces, la participació en els comitès així com la realització de tractaments guiats per la imatge.

 

Si voleu tenir més informació del comunicat de la SRCV segui l' enllaç:

http://www.srcv.es/wp-content/uploads/2021/05/Carta_SRCV_JServicio_RM.pdf


Més Informació