CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN L’ESPECIALITAT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, NIVELL I

CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN L’ESPECIALITAT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, NIVELL I

CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN L’ESPECIALITAT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, NIVELL I

El programa teòric de formació de Diagnòstic per la Imatge es un programa formatiu que està especialment dirigit a residents de radiologia de tota Catalunya com a complement formatiu teòric al llarg de la seva residència amb independència de l’hospital on la realitzin.

Consta de dues parts ben diferenciades en durada i continguts:

-        Curs de Formació Teòrica en l’Especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell I

-        Curs de Formació Teòrica en l’Especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell II

El Curs de Formació Teòrica en l’Especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell I té una durada d’un curs acadèmic, començant a l’Octubre i finalitzant al Juny.

El curs facilita la formació teòrica unificada bàsica que permet assentar les bases teòriques tècniques a partir de les quals, els especialistes en Diagnòstic per la Imatge, poden ampliar els seus coneixements i les bases semiològiques per realitzar diagnòstics correctes.

També pretén conscienciar als especialistes ja formats o en formació (principalment RI) de la importància d’una adequada utilització de les proves d’ imatge a l’abast segons el context clínic del pacient.

Per últim, el curs aportarà als alumnes el coneixement dels riscos, tant pels metges i tècnics com pels pacients, que suposa l’ús de les radiacions ionitzants, els medis de contrast i els procediments intervencionistes, i conèixer les eines necessàries per a la seva màxima prevenció i, en cas de complicacions, les pautes d’actuació.

Organitzat per la Societat Catalana de de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge i la F. InterAc Salut i adreçat a especialistes Diagnòstic per la Imatge,  residents de Diagnòstic per la Imatge i de Medicina Nuclear així com a Tècnics Superiors en Diagnòstic per la Imatge, el curs ha rebut el reconeixement de la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya amb 5 ECTS.

Ambdós cursos estan elaborats seguint les exigències formatives europees i el programa nacional de la nostre especialitat.

La formació segueix l’esquema de l’Òrgan i Sistema i la imparteixen metges especialistes en diagnòstic per la Imatge de molts hospitals de Catalunya. Per tant, hi comptem amb radiòlegs experts en imatge abdominal i genito-urinària, patologia mamària, toràcica, cardíaca, vascular intervencionista, osteo-muscular, pediatria i neuro-radiologia així com algun professor de Medicina Nuclear.

Les classes es donen sempre en dimecres, son presencials  i es fan a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017, Barcelona.

Tel. 93 203 10 50
Fax. 93 203 14 85
email: academia@academia.cat

Es imprescindible fer-se soci de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Tant el calendari dels dos cursos com els continguts de les classes quedaran penjats en la nostre pàgina web de forma que els alumnes inscrits tindran accés per a la seva consulta posterior i per a la preparació de l’examen radiòlegs.org

El Curs Nivell I, al estar acreditat i necessitar d’inscripció oficial, constarà a la web de la InterAc Salut www.interacsalut.cat

Cada any es lliure una memòria de la formació rebuda, la participació dels alumnes i  l’avaluació que aquests fan dels professors als tutors de residents, caps de servei, a l’Agrupació de Radiòlegs  i a la junta de la Societat Catalana de Radiologia.

Aquesta memòria serveix per avaluar l’evolució del curs en quant a participació, nivell de coneixements impartits i satisfacció dels residents respecta anys anteriors i poder realitzar les modificacions pertinents en funció dels resultats.

Es tracta doncs d’una formació molt complerta, d’alt nivell de coneixements i en constant actualització que considerem ofereix una oportunitat única com a complement formatiu, no tant sols per als residents, sinó per als serveis de radiologia que els formen. També es una ajuda a la preparació de l’examen europeu per a tots aquells que estiguin interessats.

Vocalia de Formació

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018