CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN L’ESPECIALITAT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, NIVELL II

CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN L’ESPECIALITAT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, NIVELL II

CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN L’ESPECIALITAT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, NIVELL II

El programa teòric de formació de Diagnòstic per la Imatge es un programa formatiu que està especialment dirigit a residents de radiologia de tota Catalunya com a complement formatiu teòric al llarg de la seva residència amb independència de l’hospital on la realitzin.

Consta de dues parts ben diferenciades en durada i continguts:

-Curs de Formació Teòrica en l’Especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell I

-Curs de Formació Teòrica en l’Especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell II

El Curs de Formació Teòrica en l’Especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell II té una durada actual de dos cursos acadèmics, començant també a l’Octubre i finalitzant al Juny . Està adreçat a la formació dels residents de 2º, 3º i 4º any de l’especialitat de radiodiagnòstic i Medicina Nuclear així com a radiòlegs o especialistes en MN que el desitgin realitzar. Aquest curs ha sofert una important modificació en el seu contingut, donant-li un enfoc més dirigit a la pràctica clínica diària i introduïnt noves tècniques, temes d’actualitat com la radiòmica i la intel·ligència artificial i temes de gestió.

Organitzat per la Societat Catalana de de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge i la F. InterAc Salut i adreçat a especialistes Diagnòstic per la Imatge,  residents de Diagnòstic per la Imatge i de Medicina Nuclear així com a Tècnics Superiors en Diagnòstic per la Imatge, el curs ha rebut el reconeixement de la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic-UCC, la Universitat de Deusto, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Internacional de Catalunya amb 12 ECTS.

Ambdós cursos estan elaborats seguint les exigències formatives europees i el programa nacional de la nostre especialitat.

La formació segueix l’esquema de l’Òrgan i Sistema i la imparteixen metges especialistes en diagnòstic per la Imatge de molts hospitals de Catalunya. Per tant, hi comptem amb radiòlegs experts en imatge abdominal i genito-urinària, patologia mamària, toràcica, cardíaca, vascular intervencionista, osteo-muscular, pediatria i neuro-radiologia així com algun professor de Medicina Nuclear.

Les classes es donen sempre en dimecres, son presencials  i es fan a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017, Barcelona.

Aquest any, però, les circumstàncies per la pandemia Covid-19 fa que s’estiguin preparant les clases “on line”. Des de l’Acadèmia es posaran en contacte amb tots els alumnes per tal de que us pugueu conectar en el cas que així sigui.

 

Tel. 93 203 10 50
Fax. 93 203 14 85
email: academia@academia.cat

Es imprescindible fer-se soci de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Tant el calendari dels dos cursos com els continguts de les classes quedaran penjats en la nostre pàgina web de forma que els residents inscrits tindran accés per a la seva consulta posterior i per a la preparació de l’examen radiòlegs.org

El Curs Nivell II, al estar acreditat i necessitar d’inscripció oficial, constarà a la web de la InterAc Salut www.interacsalut.cathttp://interacsalut.cat/index.php?idp=13&page=detallactivitat_13&lang=ca&id=20023&e=100&t=F

Cada any es lliure una memòria de la formació rebuda, la participació dels residents i  l’avaluació que aquests fan dels professors als tutors de residents, caps de servei, a l’Agrupació de Radiòlegs  i a la junta de la Societat Catalana de Radiologia.

Aquesta memòria serveix per avaluar l’evolució del curs en quant a participació, nivell de coneixements impartits i satisfacció dels residents respecta anys anteriors i poder realitzar les modificacions pertinents en funció dels resultats.

Es tracta doncs d’una formació molt complerta, d’alt nivell de coneixements i en constant actualització que considerem ofereix una oportunitat única com a complement formatiu, no tant sols per als residents, sinó per als serveis de radiologia que els formen. També es una ajuda a la preparació de l’examen europeu per a tots aquells que estiguin interessats.

Vocalia de Formació

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018