15 Març 2018


Actualitzacions en imatge hepàtica

Elastografia 'Shear Wave', classificació LI-RADS, contrast ecogràfic

Actualitzacions en imatge hepàtica

INFORMACIÓ GENERAL
Data: Dijous, 15 març 2018.
Horari: 9:20 a 14:30 hores.
Seu: Acadèmia de Ciències Mèdiques
C/ Major Can Caralleu. 1-7, 08017 Barcelona

PROFESSORAT
1. Elastografia “shear wave”:
-Sr. Javier Moreno. Canon (Toshiba)
-Dr. Raúl Rodríguez. Hospital Trias i Pujol
-Dra. Nuria Roson. Hospital Vall d’Hebron

2. Classificació Li-Rads:
-Dra. Anna Darnell. Hospital Clínic
-Dr. Ernest Belmonte. Hospital Clínic

3. Contrast ecogràfic en el tractament ablatiu percutani i seguiment de les lesions hepàtiques i les seves complicacions:
-Dr. Jordi Puig. Hospital Parc taulí
-Dr. Xavier Serres. Hospital Vall d’Hebron

AVALUACIÓ
Control d’assistència a cadascuna de les sessions del curs. Es rebrà el diploma si es compleix un 90 % de l’assistència.Es recollirà una enquesta de satisfacció.

OBJECTIUS
Conèixer els principis bàsics de la elastografia, la seva utilitat actual i els resultats publicats en la literatura en relació a altres tècniques no invasives per determinar el grau de fibrosi hepàtica. Familiaritzar-se amb la tècnica. Actualització del sistema de classificació Li-Rads en pacients amb risc de desenvolupar un HCC i
guia de maneig. Conèixer la utilitat del contrast ecogràfic en el tractament percutani i seguiment de les lesions
hepàtiques així com la seva contribució en algunes complicacions (trombosis portal, abscessos,.... )


METODOLOGIA
Cada assistent participarà en les tres classes específiques:
• Elastografia
• Li-Rads
• Contrast ecogràfic

Cada classe inclourà:
• Exposició teòrica
• Realització pràctica d’exploració ecogràfica en el cas de la elastografia disposant de tres ecògrafs amb els que els alumnes realitzaran l’exploració.
• Posada en pràctica dels coneixements adquirits i presa de decisions a través de casos pràctics en la classe del Li-Rads.


Més Informació