12 Abril 2020


COVID-19: TUTORIAL SOBRE LA RADIOGRAFIA DE TORAX

COVID-19: TUTORIAL SOBRE LA RADIOGRAFIA DE TORAX

El Dr. Jordi Català Forteza et. al SDI del Consorci Sanitari Integral ens ha fet arribar aquest document per compartir-lo en el contexte actual de la pandèmia del COVID-19. Desde la Junta valorem l´enorme esforç que hi ha al darrera i agraïm que l´hagi volgut compartir. DESCARREGA-TE´L.


Més Informació