15 Sep 15Sep WEBINARS SOBRE ELS TEMES RADIOLOGICS ESENCIALS EN EL COVID-19 4. Com es l´afectació cerebral de pacients amb COVID-19?.

22 Sep 22Sep WEBINARS SOBRE ELS TEMES RADIOLOGICS ESENCIALS EN EL COVID-19 5. Com es l´afectació cardíaca de pacients amb COVID-19?.

29 Sep 29Sep WEBINARS SOBRE ELS TEMES RADIOLOGICS ESENCIALS EN EL COVID-19 6. Quines son les complicacions vasculars de pacients amb COVID-19?

08 Oct 08Oct WEBINARS SOBRE ELS TEMES RADIOLOGICS ESENCIALS EN EL COVID-19 7. Canvis organitzatius en el serveis de Radiologia?.