CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN L’ESPECIALITAT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, NIVELL I

CURS DE FORMACIÓ TEÒRICA EN L’ESPECIALITAT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, NIVELL I

El programa teòric de formació de Diagnòstic per la Imatge es un programa formatiu que està especialment dirigit a residents de radiologia de tota Catalunya com a complement formatiu teòric al llarg de la seva residència amb independència de l’hospital on la realitzin.

Consta de dues parts ben diferenciades en durada i continguts:

-        Curs de Formació Teòrica en l’Especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell I

-        Curs de Formació Teòrica en l’Especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell II

El Curs de Formació Teòrica en l’Especialitat de Diagnòstic per la Imatge, Nivell I té una durada d’un curs acadèmic, començant a l’Octubre i finalitzant al Juny.

El curs facilita la formació teòrica unificada bàsica que permet assentar les bases teòriques tècniques a partir de les quals, els especialistes en Diagnòstic per la Imatge, poden ampliar els seus coneixements i les bases semiològiques per realitzar diagnòstics correctes.

També pretén conscienciar als especialistes ja formats o en formació (principalment RI) de la importància d’una adequada utilització de les proves d’ imatge a l’abast segons el context clínic del pacient.

Per últim, el curs aportarà als alumnes el coneixement dels riscos, tant pels metges i tècnics com pels pacients, que suposa l’ús de les radiacions ionitzants, els medis de contrast i els procediments intervencionistes, i conèixer les eines necessàries per a la seva màxima prevenció i, en cas de complicacions, les pautes d’actuació.

Organitzat per la Societat Catalana de de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge i la F. InterAc Salut i adreçat a especialistes Diagnòstic per la Imatge,  residents de Diagnòstic per la Imatge i de Medicina Nuclear així com a Tècnics Superiors en Diagnòstic per la Imatge, el curs ha rebut el reconeixement de la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Vic-UCC i la Universitat Internacional de Catalunya amb 5 ECTS.

Ambdós cursos estan elaborats seguint les exigències formatives europees i el programa nacional de la nostre especialitat.

La formació segueix l’esquema de l’Òrgan i Sistema i la imparteixen metges especialistes en diagnòstic per la Imatge de molts hospitals de Catalunya. Per tant, hi comptem amb radiòlegs experts en imatge abdominal i genito-urinària, patologia mamària, toràcica, cardíaca, vascular intervencionista, osteo-muscular, pediatria i neuro-radiologia així com algun professor de Medicina Nuclear.

Les classes es donen sempre en dimecres, son presencials  i es fan a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017, Barcelona.

Aquest any, però, les circumstàncies per la pandemia Covid-19 fa que s’estiguin preparant les clases “on line” per si no es poden fer presencials. Des de l’Acadèmia es posaran en contacte amb tots els alumnes per tal de que us pugueu conectar si s’escau.

Tel. 93 203 10 50
Fax. 93 203 14 85
email: academia@academia.cat

Es imprescindible fer-se soci de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Tant el calendari dels dos cursos com els continguts de les classes quedaran penjats en la nostre pàgina web de forma que els alumnes inscrits tindran accés per a la seva consulta posterior i per a la preparació de l’examen radiòlegs.org

El Curs Nivell I, al estar acreditat i necessitar d’inscripció oficial, constarà a la web de la InterAc Salut www.interacsalut.cat: http://interacsalut.cat/index.php?idp=13&page=detallactivitat_13&lang=ca&id=20027&e=100&t=F

Cada any es lliure una memòria de la formació rebuda, la participació dels alumnes i  l’avaluació que aquests fan dels professors als tutors de residents, caps de servei, a l’Agrupació de Radiòlegs  i a la junta de la Societat Catalana de Radiologia.

Aquesta memòria serveix per avaluar l’evolució del curs en quant a participació, nivell de coneixements impartits i satisfacció dels residents respecta anys anteriors i poder realitzar les modificacions pertinents en funció dels resultats.

Es tracta doncs d’una formació molt complerta, d’alt nivell de coneixements i en constant actualització que considerem ofereix una oportunitat única com a complement formatiu, no tant sols per als residents, sinó per als serveis de radiologia que els formen. També es una ajuda a la preparació de l’examen europeu per a tots aquells que estiguin interessats.

Vocalia de Formació

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018