Radiòlegs de Catalunya

Radiòlegs de Catalunya

Radiòlegs de Catalunya neix de la voluntat de reunir sota un projecte  professional unitari les diferents entitats que formen l’espectre professional radiològic a Catalunya.

Com a societats científiques professionals tenim per una banda la Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge (SCRDI) fundada al 1988 dins l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears(ACMCB), quedant vinculada a una de les entitats pioneres de Catalunya en l’àmbit mèdic que fou fundada el 5 d’abril de 1878.

Radiòlegs de Catalunya

Per un altre costat tenim una societat científica representada per l’Associació Catalana de Radiologia Mèdica (ACRAM) que neix al 1995 com un filial de la Sociedad Española de Radiología Médica.

En tercer lloc tenim l’Agrupació de Radiòlegs de Catalunya que neix el 1983 de l’associació de caps de servei i radiòlegs que tenien algun àmbit de responsabilitat i que fonamentalment té un esperit de gestió però que també ha tingut una activitat científica associada.

Per tant, tenim tres entitats que cadascuna d’elles aporta un valor afegit en forma d’enllaç amb la història de la medicina catalana per part de la Societat Catalana, amb una presència lligada al present de la radiologia per mitjà de l’ACRAM i amb una finalitat de influir en l’àmbit de la gestió de serveis i de polítiques sanitaris per mitjà de l’Agrupació.

La reunificació de les tres societats es va fer entre el 2004-05 i es van agrupar al voltant del terme Radiòlegs de Catalunya amb la intenció de recuperar l’ideari professional mèdic en l’exercici de la radiologia i en la voluntat d’influir en la societat.

 

Missió

La missió de Radiòlegs de Catalunya es mantenir la unitat d’actuació de les tres entitats radiològiques i convertir-se en un espai de trobada on compartir, difondre i fomentar el coneixement de la Imatge Mèdica a Catalunya i ampliar la col·laboració multidisciplinar amb membres d’altres societats dedicades a diferents patologies relacionades (neurologia, mama, pediatria, etc.). Per fomentar i mantenir aquest debat cal tenir una voluntat i una capacitat de influir per convertir-se en un espai de referència amb capacitat de generar opinió i alhora fer-ho amb caràcter independent per tal que tingui com a destinataris finals els propis radiòlegs, residents, estudiants de medecina, la indústria, l’administració i la societat civil.

 

Diagrama que defineix la Missió de Radiòlegs de Catalunya

Radiòlegs de Catalunya