8 Març 2021


PROCLAMACIÓ CANDIDATURA NOVA JUNTA- RADIÒLEGS DE CATALUNYA

PROCLAMACIÓ CANDIDATURA NOVA JUNTA- RADIÒLEGS DE CATALUNYA

Benvolgut soci,

us comuniquem que només s’ha presentat una candidatura i que aquesta compleix els requisits que es demanaven a la convocatòria de les eleccions per la renovació de la Junta de Radiòlegs de Catalunya, i per tant es proclama automàticament com a guanyadora.

Els membres de la candidatura i càrrecs són els següents:

Salvador Pedraza Gutierrez

President

Josep Munuera del Cerro

Vicepresident

Maria Teresa Fernàndez Planas

Tresorera

Rosa Franco Pons

Secretària

Teresa Maristany Daunert

Vocal

Marcelo Sánchez Gonzalez

Vocal

Noemi Cañete Abajo

Vocal

Des de la Junta sortint felicitem als membres de la nova Junta, encapçalats per el Dr. Salva Pedraza, i els desitgem el millor en la defensa dels interessos professionals, científics i docents dels radiòlegs de Catalunya.

 

Dra. Teresa Maristany                                Dr. Leandro Fernandez

Presidenta                                                  Secretari

Radiòlegs de Catalunya                             Radiòlegs de Catalunya 

(SCRiDI i ACRAM)                                     (SCRiDI i ACRAM)  

 

Barcelona, 05 de març de 2021.