29 Marzo 2021


Participació en el Projecte Essencial - Generalitat de Catalunya

Participació en el Projecte Essencial - Generalitat de Catalunya

La mastàlgia premenstrual (dolor de mames) és un símptoma freqüent que es presenta associat a les fluctuacions hormonals del cicle menstrual i ve provocada per les hormones sexuals que s’administren per anticoncepció, inducció de l’ovulació o tractament del sagnat normal (1). Generalment i de manera predictible, es presenta en les dues setmanes anteriors a la menstruació, durant la fase lútia, augmenta fins a l'inici de la menstruació i millora després. La mastàlgia sovint es manifesta com a dolor bilateral i difús (2,3) i es pot presentar com a símptoma únic o juntament amb altres símptomes en la síndrome premenstrual. Aquesta síndrome es caracteritza per distensió abdominal, irritabilitat, mastàlgia, artràlgies, dolor lumbar i rampes (4).

Els estudis suggereixen que la mastàlgia premenstrual pot afectar de manera significativa la qualitat de vida de les dones que la pateixen (5). En general, les dones que consulten per aquest símptoma ho fan perquè, o bé el dolor interfereix amb la seva activitat física o sexual, o bé per por que sigui un càncer, motiu que genera ansietat i angoixa en les dones (1,5).

És un diagnòstic clínic que es basa en la història clínica i l’examen físic (5). Per tal de poder caracteritzar els símptomes, l’entrevista clínica ha de centrar-se en preguntes sobre el tipus de dolor, la localització, la radiació del dolor, la severitat, la duració, la relació amb el cicle menstrual, l’impacte en les activitats diàries, els factors que empitjoren o alleugen el dolor, o qualsevol altre problema de salut o comorbiditats i factors de risc pel càncer de mama (1,5,6). Aquests factors poden incloure l’edat de la pacient, la història familiar i genètica, els factors de risc reproductius i els factors dels hàbits de vida (1). L’examen clínic de la mama se centrarà en identificar qualsevol anormalitat física (1,5). Si l’examen clínic de la mama no identifica cap anormalitat física, el dolor és cíclic, difús i no focal i implica els dos pits (és a dir, que és compatible amb mastàlgia premenstrual), la recomanació és donar un missatge de tranquil·litat i tractar el dolor amb un maneig simptomàtic (1,2,6,7).

Així doncs, les guies de pràctica clínica més recents, que es basen en el nombre limitat d’estudis disponibles i principalment en el consens d’experts, no recomanen fer proves d’imatge en dones amb mastàlgia premenstrual sense troballes sospitoses, ja que en principi el risc de malignitat és baix (1,2,6,8,9,10). No obstant aquesta recomanació, sovint encara se sol·liciten ecografies de mama que justifiquen com a motiu de consulta la mastàlgia premenstrual. La mastàlgia premenstrual es relaciona amb el cicle menstrual i no s’associa amb una malaltia de mama subjacent específica (2) i, rarament, és la mastàlgia l’únic símptoma del càncer de mama (7). En absència d’altres troballes clíniques, els estudis no han identificat una relació entre la mastàlgia premenstrual i el càncer de mama (5,8).

La mastàlgia que s’associa amb el càncer de mama és més probable que sigui unilateral, intensa, no-cíclica i no progressiva (1). En aquests casos, així com els casos en què en l’examen físic hi ha presència de nòduls a les mames, enrogiment, secreció pel mugró o qualsevol altre canvi preocupant, canvis a la pell suggestives de càncer, bony sense explicació a l’axil·la, dolor o febre, és quan estaria indicat fer una ecografia o altres tipus de proves d’imatge (2,3,5,6,10).

Els estudis d'imatge no estan indicats en la mastàlgia premenstrual sense símptomes associats, ja que davant d'un símptoma que es presenta de manera periòdica no aporten valor afegit i, a més, fer proves no canviarà el maneig de la mastàlgia premenstrual. Per les pacients pot suposar una pèrdua de temps, ja que la mastàlgia es presentarà en cada menstruació i fer una ecografia mamària no suposarà un canvi en la simptomatologia. Així mateix, pel sistema sanitari suposa costos i un possible col·lapse dels serveis de diagnòstic per la imatge.

Per tant, no es recomana fer ecografies de mama de forma rutinària en les dones amb mastàlgia premenstrual sense altres símptomes associats, ja que és un símptoma molt freqüent que per si sol no es relaciona amb malignitat i fer aquesta prova no en canviarà el maneig ni el curs clínic.

Amb la col·laboració de

  • Radiòlegs de Catalunya - Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge

http://essencialsalut.gencat.cat/ca/detalls/Article/mastalgia_premenstrual_ecografia


Más Información